Riihimäen Suomi-Saksa Yhdistys

Riihimäen Suomi-Saksa Yhdistys

ETUSIVU
Liittyminen
Johtokunta
Tapahtumakalenteri
Yleisötapahtumat
Historiikki
Kuvagalleria

Suomi-Saksa
Yhdistysten Liitto

 
LoVoLi

Riihimäen Suomi-Saksa Yhdistys -
Finland-Deutschland Verein in Riihimäki ry

Riihimäen Suomi-Saksa Yhdistys on perustettu 22.1.1981.
Vuoden 2016 alussa yhdistyksen jäsenmäärä on noin 70.

Ote yhdistyksen säännöistä/Auszug aus den Satzungen des Vereins:

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää saksalaisen kulttuurin tuntemusta ja harrastusta saksan kieltä kohtaan, sekä lisätä Suomen ja saksankielisten maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. Erityisesti yhdistys pyrkii edistämään Riihimäen ja Bad Segebergin välistä ystävyyskaupunkitoimintaa¨.

§2 Der Zweck des Vereins ist, die Kenntnis der deutschen Kultur und das Pflegen und Färdern der deutschen Sprache, sowie die Kulturzusammenarbeit und den Umgang Finnlands und der deutschsprachigen Länder und Völker zu erweitern. Besonders bemäht sich der Verein um die Beziehungen zwischen den Partnerstädten Riihimäki und Bad Segeberg.

Yhdistyksen toimintaa:

- Saksalainen keskustelukerho parillisten viikkojen tiistaisin klo 18, pääsääntöisesti Riihimäen lukio, Koulukatu 5.
- Kulttuuriretkiä teatteriin, konsertteihin, näyttelyihin, lähelle ja kauemmaksi.
- Matkoja

Aktivitäten des Vereins:

- Gesprächsgruppe auf deutsch in den geraden Wochen dienstags um 18 Uhr hauptsächlich im Riihimäki-Gymnasius,
Koulukatu 5, Riihimäki
- Kulturausfläge: Theater, Konzerte, Ausstellungen, nah und fern
- Reisen

_
_